RVH Logo top_banner banner

WELKOM BIJ RIJVERENIGING HILLEGOM

Leden kunnen hun punten inleveren voor de strijd om de RVH Dressuurtrofee!

Dit kan tot 1 maand na de wedstrijd door een briefje met je punten,
de datum en de plaats van de wedstrijd in de kopijbus van de vereniging in de hal van
Manege Hillegom te doen (een kopietje van je protocol mag ook),
of via e-mail aan
rvhillegom@gmail.com


Rijvereniging Hillegom (kortweg RVH) bestaat sinds 7 mei 1991 en heeft sindsdien haar domicilie op Manege Hillegom. Toen in 1991 de bouw van de binnenmanege (met wedstrijdafmetingen) bijna voltooid was, rees het idee om een rijvereniging op te richten, om zodoende voor de pensiongasten wedstrijden te kunnen organiseren onder de vlag van de toenmalige Nederlandse Bond van Rij- en Jachtverenigingen, tegenwoordig de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

De RVH is 19 jaar later een middelgrote vereniging met iets meer dan 100 leden, een bestuur en bestuurscommissies die gezamenlijk uitvoering geven aan de geplande activiteiten.

Het voornaamste doel is het bevorderen van de paardensport in brede zin en daarnaast het organiseren van paardrijwedstrijden en andere activiteiten. De RVH informeert haar leden en het publiek via deze website en een kwartaalblad. In dit blad worden de leden geïnformeerd over op handen zijn de evenementen, maar kunnen ze ook boekbesprekingen, wedstrijdverslagen en verhalen van andere leden lezen.

Ook belangrijke ontwikkelingen in de sport, zoals wijzigingen in de reglementen of nieuwe zaken waar wedstrijdruiters rekening mee moeten houden, komen in het RVH-blad aan bod.

Actuele informatie is steeds te vinden op deze website, waar de contactadressen, de wedstrijdkalender, de evenementenkalender en fotoverslagen van evenementen allemaal een plaats hebben.

AGENDA

LET OP WIJZIGING
20-01-2013
KNHS wedstrijd

10-02-2013
KNHS wedstrijd
Jury: Mw. van der Sluijs

10-03-2013
KNHS wedstrijd
Jury: Dhr. P. Groen

Design by www.vizifx.com